The Kingdom of Thailand

The Kingdom of ThailandThe Kingdom of Thailand
Thailand, also called the Land of Smiles, is the most popular tourist destination in South-East Asia due to its wealth of natural beauty, culture and history, gorgeous islands and beaches and the mouth-watering food. In the North you will find breathtaking mountain ranges with waterfalls and fast flowing rivers for trekking and rafting, ethnic tribal groups with unique customs and clothing and people famous for their courtesy and hospitality. The North-East, or Isan, is one of the country’s most intriguing destination with many Stone Age and Bronze Age dwellings and artifacts, and several significant temples and national parks. The Central plains and the East Coast are dotted with national parks, seaside resorts and islands.

Tuesday, February 1, 2011

ท่องเที่ยวหน้าหนาวที่ "ปาย"

http://variety.teenee.com/foodforbrain/img4/101046.jpg


เข้าฤดูหนาวแล้วเพื่อนๆ คิดไว้หรือยังว่าจะไปเที่ยวรับลมหนาวที่ไหนดี แค่นึกถึงวันหยุดยาวๆในช่วงปลายปี หากได้ไปสัมผัสธรรมชาติสีเขียว ทะเลหมอกสวยๆ และอากาศเย็นยะเยือกบนยอดเขายอดดอย ก็คงจะสุขขีสโมสรสุดๆไปเลย เอ...ว่าแต่จะไปไหนกันดีล่ะ เพราะสถานที่ท่องเที่ยวหน้าหนาว สุดฮิตของไทย ก็มีเยอะเสียจนเลือกไม่ถูก ถ้ายังไม่รู้จะไปไหนดี ลองมาดูสถานที่ ยอดฮิตที่นิยมกันมากที่สุด เช่น ปาย สถานที่ท่องเที่ยวขึ้นชื่อแห่งเมืองสามหมอกกันดูน่ะค่ะ

ลำปายสายธาร นมัสการหลวงพ่ออุ่นเมือง ลือเลื่องกระเทียมพันธุ์ดี ป่าเขียวขจีรอบทิศ วิถีชีวิตสงบร่มเย็นนี่คือคำขวัญประจำอำเภอปาย


ปาย เมืองเล็กๆมีลักษณะภูมิศาตร์เป็นที่ราบแอ่งกระทะ ที่ถูกโอบล้อมไปด้วยขุนเขา สูงตระหง่านเป็นรอยต่อชายแดนไทย-พม่า มีแม่น้ำหลายสาย คือ น้ำปาย น้ำของ และน้ำแม่ปิงน้อย อีกทั้งมีลำห้วยอีกหลายสาย คือ ห้วยแม่เมือง ห้วยแม่เย็น และห้วยแม่ฮี้ ฤดูหนาวอากาศจะเย็นจัด เมืองเล็กๆแห่งนี้มักปกคลุมด้วยสายหมอก ละอองน้ำจางๆยามเช้า บรรยากาศอันเงียบสงบ ทุ่งนาสีเขียว ท้องฟ้าสีคราม กับแสงแดดอุ่นๆ ที่ทอดผ่านม่านหมอกหนา แลเห็นต้นสนไม้ยืนต้นเมืองหนาวสูงใหญ่เป็นทิวแถวตามเชิงเขา วิถีชีวิตที่เรียบง่ายของผู้คน เป็นที่รู้จักกันดีในหมู่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่เดินทางมาเที่ยวชมความงามตามธรรมชาติ ด้วยความเป็นเอกลักษณ์นี้ปายได้ดึงดูดนักเดินทางรวมทั้งตัวดิฉันเอง ให้มาสัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งนี้

http://variety.teenee.com/foodforbrain/img4/101047.jpgประวัติความเป็นมา

          อำเภอปายเป็นเมืองเก่าแก่ ประชากรที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ในดินแดนแห่งนี้มาแต่เดิมคือชาวพ่ายหรือไปร ซึ่งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่ใช้ภาษาตระกูลออสโตร-เอเชียติก สาขาว้า-เรียง ดังมีร่องรอยหลักฐานซากวิหารและเจดีย์กระจายอยู่ทั่วไปทั้งบนภูเขาสูง ที่ดอนเชิงเขา บริเวณพื้นราบลุ่มน้ำปาย บางแห่งก่อสร้างด้วยหิน เช่น ในผืนป่าบริเวณใกล้น้ำตกเอิกเกอเต่อ ซึ่งเป็นต้นน้ำแม่ปิงน้อย บางแห่งมีการขุดคูเป็นร่องลึกบนภูเขาสูงชัน มีเจดีย์บนยอดเขา

          มีหลักฐานว่าเจ้าเมืองคนแรกคือ ขุนส่างปาย ในสมัยพระเจ้ามโหตรประเทศ พระราชาธิบดีเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ ส่งเจ้าแก้วเมืองออกสำรวจชายแดน ได้พบว่าภูมิประเทศน่าสนใจ จึงแนะนำให้ขุนส่างปายย้ายเมืองมาตั้งฝั่งตะวันตกของแม่น้ำปายเพราะเป็นที่ราบกว้างขวาง ผู้คนจึงเรียกเมืองใหม่ว่า "เวียงใต้" ส่วนเมืองเก่าเรียกว่า "เวียงเหนือ"

อำเภอปายตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง ดังนี้


ทิศเหนือ ติดต่อกับเมืองปั่น จังหวัดตองยี รัฐฉาน (ประเทศพม่า)

ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอเวียงแหง อำเภอเชียงดาว และอำเภอแม่แตง (จังหวัดเชียงใหม่)

ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอสะเมิงและอำเภอแม่แจ่ม (จังหวัดเชียงใหม่)

ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนและอำเภอปางมะผ้า

เขตการปกครองย่อยออกเป็น 7 ตำบล 66 หมู่บ้าน ได้แก่
1. เวียงใต้  (Wiang Tai)  8 หมู่บ้าน
2. เวียงเหนือ  (Wiang Nuea)  10 หมู่บ้าน
3. แม่นาเติง  (Mae Na Toeng)  14 หมู่บ้าน
4. แม่ฮี้  (Mae Hi)  6 หมู่บ้าน
5. ทุ่งยาว  (Thung Yao)  12 หมู่บ้าน
6. เมืองแปง  (Mueang Paeng)  9 หมู่บ้าน
7. โป่งสา  (Pong Sa)  7 หมู่บ้าน

ข้อมูลที่ต้องรู้
หมายเลขโทรศัพท์สำคัญ
ประชาสัมพันธ์จังหวัด โทร. 053-620692 , 053-611808 , 053-612952
โทรสาร 053-611808
 
สำนักงานจังหวัด โทร. 053-612156 , 053-612176
โทรสาร 053-612123

ที่ว่าการอำเภอปาย โทร. 053-699195

ตำรวจท่องเที่ยว โทร. 053-611952 , 053-611812 , 1155
โทรสาร 053-611813

ตำรวจทางหลวง โทร. 1193

ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน โทร. 053-612057 , 053-612097

ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน โทร. 053-612079
โทรสาร 053-611349

ททท. จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ที่ว่าการอำ เภอเมือง (หลังเก่า) ถนนขุนลุมประพาส
อำ เภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
โทร. 053-612982-3
โทรสาร 053-612984
E-mail: tatmhs@tat.or.th

http://variety.teenee.com/foodforbrain/img4/101048.jpgสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ

1.น้ำตกหมอแปง

2.วัดกลาง 

3.วัดน้ำฮู

4.เจดีย์พระธาตุแม่เย็น

5.โป่งน้ำร้อนท่าปาย

6.กองแลน (ปายแคนยอน)

7.น้ำพุร้อนเมืองแปง

8.ปางอุ๋ง

9.สะพานประวัติศาสตร์ (สงครามโลกครั้งที่2) ท่าปาย

10.ศูนย์วัฒนธรรมจีนยูนนาน บ้านสันติชล อ.ปาย

11.น้ำตกแม่เย็น

12.หมู่บ้านกะเหรี่ยงแม่ปิง

13.ห้วยจอกหลวง

14.ถนนคนเดินปาย

15.อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง


น้ำตกหมอแปง
น้ำตกหมอแปง

น้ำตกหมอแปง

น้ำตกหมอแปง เป็นน้ำตกขนาดกลาง อยู่ในบริเวณหมู่บ้านหมอแปง ทางทิศเหนือของตัวอำเภอ ใช้เส้นทางสายปาย แม่ฮ่องสอน อยู่ห่างจากตัวอำเภอปาย ก.ม. เส้นทางเป็นถนนคอนกรีต และเป็นถนนลูกรังในช่วงสุดท้ายที่จะถึงทางขึ้นน้ำตก ทางช่วงนี้ไม่สามารถนำรถยนต์ขึ้นได้ นอกจากเป็นรถขับเคลื่อนแบบ 4 ล้อ มอเตอร์ไซด์สามารถนำขึ้นไปได้ แต่ต้องใช้ความระมัดระวังในการขับขี่ น้ำตกมีบริเวณสำหรับกางเต้นท์ แต่ไม่มีร้านค้า

วัดกลาง
วัดกลาง

วัดกลาง


ตั้งอยู่ที่ตำบลเวียงใต้ ภายในวัดมีพระเจดีย์องค์ใหญ่ ศิลปไทยใหญ่แท้ประดิษฐานอยู่กลางลานวัด มีเจดีย์ทรงมอญรายล้อมโดยรอบใต้เจดีย์ทำเป็นซุ้มประดิษฐานพระพุทธรูปประจำวัน เหนือฐานเจดีย์องค์ใหญ่ทำเป็นมณฑปยอดมงกุฎ ภายในวัดมีวัตถุโบราณ สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 อยู่ในตัวเมืองปาย

วัดน้ำฮู
วัดน้ำฮู

วัดน้ำฮู

ห่างจากตัวอำเภอไปทางทิศตะวันตกประมาณ 3 กม. เป็นที่ประดิษฐาน หลวงพ่ออุ่นเมือง ซึ่งเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ทำด้วยโลหะทองสัมฤทธิ์ หน้าตักกว้าง 28 นิ้ว สูง 30 นิ้ว พระพุทธรูปองค์นี้พระเศียรกลวง ส่วนบนเปิดปิดได้และมีน้ำขังอยู่ เป็นพระพุทธรูปสิงห์สาม อายุประมาณ 500 ปี เมื่อ พ.ศ. 2515 มีพระธุดงค์จากอำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ มานมัสการและสงสัยว่าข้างในพระจะมีน้ำจึงเปิดดูพบว่ามีน้ำจริงๆ ข่าวนี้แพร่ออกไปก็มีผู้คนหลั่งไหลมาขอน้ำไปสักการะพอน้ำในพระเศียรหมดก็จะมีไหลออกมาอีกใน ลักษณ ซึมออกมาตลอดเวลา น้ำตกอยู่ระหว่างทางไป น้ำตกหมอแปง ด้านหลังมีองค์พระเจดีย์ ตามประวัติเล่าว่า พระสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงสร้างเพื่อบรรจุพระอัฐิของพระพี่นางสุพรรณกัลยา

เจดีย์พระธาตุแม่เย็น
เจดีย์พระธาตุแม่เย็น

เจดีย์พระธาตุแม่เย็น

อยู่ที่บ้านแม่เย็น ตำบลแม่ฮี้ ตามเส้นทางสายแม่ฮ่องสอน-ปาย เป็นเจดีย์ที่สร้างสมัยใดไม่ปรากฎ ตั้งอยู่บนเนินสูง และเมื่อขึ้นไปนมัสการ องค์พระธาตุแม่เย็น จะมองเห็นทิวทัศน์ของอำเภอปายโดยทั่วถึง เป็นจุดสังเกตของผู้โดยสารเครื่องบินว่าเข้าเขตอำเภอปายแล้ว

โป่งน้ำร้อนท่าปาย
โป่งน้ำร้อนท่าปาย

โป่งน้ำร้อนท่าปาย

อยู่ในป่าแม่ปายฝั่งซ้ายตอนบนท้องที่ตำบลแม่ฮี้ โดยใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 1095 (ปาย-แม่มาลัย) ข้ามสะพานแม่น้ำปาย ถึงบริเวณหลักกม.ที่ 87-88 แยกซ้ายเข้าไปอีก 2 กม. ตามทางเข้าบ้านท่าปาย เป็นทางราดยางตลอดทั้งสาย สภาพของโป่งน้ำร้อนเป็นบ่อน้ำร้อนน้ำกำลังเดือดเป็นฟองๆและมีหมอกควันปกคลุมพื้นที่ พร้อมทั้งมีน้ำร้อนไหลเรื่อยๆ ทั่วบริเวณกว้างมีบ่อใหญ่สองบ่อ นอกนั้นมีลักษณะเป็นน้ำผุดบางจุดความร้อนประมาณ 80 องศาเซลเซียส และรอบๆโป่งร้อนเป็นไม้สักที่สมบูรณ์มาก ทุกวันจะมีมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ โดยเฉพาะวันหยุด เสาร์อาทิตย์ จะมีคนมาเที่ยวที่นี่มาก นอกจากการอาบน้ำแร่จะเป็นผลดีต่อสุขภาพแล้ว หลายคนที่มาแช่น้ำพุร้อนเชื่อกันว่าจะทำให้โรคภัยไข้เจ็บบางอย่างหายหรืออาการดีขึ้นอีกด้วย

กองแลน (ปายแคนยอน)
กองแลน (ปายแคนยอน)

กองแลน (ปายแคนยอน)

อยู่ในเขตบ้านร้องเหย่ง ห่างจากอำเภอประมาณ 7 กม. สามารถเดินทางได้โดยทางหลวงหมายเลข 1095 (ปาย-แม่มาลัย) บริเวณหลักกม.ที่ 88 อยู่ทางด้านขวามือ และต้องเดินเข้าไปอีกประมาณ 200 เมตร ลักษณะเป็นผืนดินที่ถูกกัดเซาะเป็นร่องลึกคล้ายหน้าผาติดต่อกันเป็นบริเวณกว้างประมาณ 5 ไร่เศษ (คล้ายกับแพะเมืองผีของจังหวัดแพร่) สามารถเดินทางไปท่องเที่ยวได้ทุกฤดูกาล

น้ำพุร้อนเมืองแปง
น้ำพุร้อนเมืองแปง

น้ำพุร้อนเมืองแปง

อยู่ในเขตบ้านเมืองแปง ตำบลเมืองแปงเป็นบ่อน้ำพุร้อนขนาดใหญ่ ห่างจากอำเภอปาย ประมาณ 28 กม. โดยใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 1095 (ปาย-แม่มาลัย) และแยกเข้าสาย 1265 ด้านขวามือตรงบริเวณหลักกม.ที่ 85-86 ใกล้กับหน่วยพิทักษ์และรักษาป่าแม่ปิงเป็นทางลาดยาง มีป้ายบอกทาง จนสุดทางลาดยางมีสะพานไม้เล็กๆ อยู่ขวามือ ต้องเดินเท้าไปต่ออีก 150 เมตร อยู่ทางไปบ้านวัดจันทร์ จะแยกกันเมื่อขับรถไปได้ เกีอบ 20 กม.


อุณหภูมิของน้ำร้อนสูงถึง 95 องศาเซลเซียส และพลุ่งขึ้นเป็นระยะๆ

ปางอุ๋ง
ปางอุ๋ง

ปางอุ๋ง

ปางอุ๋ง หรือ หมู่บ้านรวมไทย เป็นหมู่บ้านภายในโครงการพระราชดำริปางตอง 2 (ปางอุ๋ง) ในพระบรมราชินูปถัมป์ของสมเด็จพระบรมราชินีนาถลักษณะพื้นที่เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่บนยอดเขาสูง ริมอ่างเก็บน้ำเป็นแนวสนที่ปลูกเรียงรายอย่างกลมกลืนยามพระอาทิตย์ขึ้นจะสะท้อนผืนน้ำเป็นลำแสงสีทองผ่านแนวสนเขียวขจีงดงามจนถือได้ว่าเป็นทะเลสาบที่สวยที่สุดในเมืองไทยเปรียบได้กับ นิวซีแลนด์เมืองไทย และเมื่อได้สัมผัสกับแปลงพันธ์ไม้เมืองหนาวหลากสีสันที่ปลูกประดับในโครงการ ฯ ซึ่งปางอุ๋งเปรียบเสมือนกับ สวิสเซอร์แลนด์เมืองไทย

ปางอุ๋ง ...เมื่อฟากหนึ่งเป็นนิวซีแลนด์ และอีกฝั่งหนึ่งเป็นสวิสเซอร์แลนด์

สะพานประวัติศาสตร์ ปาย
สะพานประวัติศาสตร์ ปาย

สะพานประวัติศาสตร์ ปาย

สะพานประวัติศาสตร์ ท่าปาย สร้างขึ้นในสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง เมื่อพ.ศ. 2485 ขณะที่ญี่ปุ่นเรืองอำนาจอยู่ในประเทศไทย ทหารญี่ปุ่นใช้อำเภอปายเป็นเส้นทางขนส่งจากเชียงใหม่ไปยังพม่า สะพานแห่งนี้เป็นเส้นทางลำเลียงกำลังพลและอาวุธสู่พม่าเช่นเดียวกับสะพานข้ามแม่น้ำแควที่กาญจนบุรี  ปัจจุบันทรุดโทรมมากใช้งานไม่ได้

ศูนย์วัฒนธรรมจีนยูนนาน บ้านสันติชล อ.ปาย
ศูนย์วัฒนธรรมจีนยูนนาน บ้านสันติชล อ.ปาย

ศูนย์วัฒนธรรมจีนยูนนาน บ้านสันติชล อ.ปาย


หมู่บ้านศูนย์วัฒนธรรมจีนยูนนาน เป็นหมู่บ้านชาวเขาเชื้อสายจีนยูนนาน? แต่ปัจจุบันได้พัฒนาเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยว คล้ายกับหมู่บ้านรักไทย จุดเด่นคือโขดหินใหญ่ ด้านบนสร้างเป็นมังกรพันเสาหางชี้ฟ้าเป็นสัญลักษณ์ของหมู่บ้าน บ้านดินซึ่งเปิดเป็นร้านอาหารจีน และมีของที่ระลึกจำหน่ายแก่นักท่องเที่ยว

น้ำตกแม่เย็น
น้ำตกแม่เย็น

น้ำตกแม่เย็น
 

สำหรับนักท่องเที่ยวที่มีเวลาและมีความอดทนสูง น้ำตกแม่เย็นเป็นทางเลือกที่น่าสนใจในการท่องเที่ยวธรรมชาติ อ.ปาย เพราะต้องเดินทางเท้าเป็นระยะทางค่อนข้างไกล ใช้เวลาเดินทางไป-กลับประมาณ 8กม. (3-5 ชั่วโมง) แต่เมื่อได้ไปเห็นความงามของน้ำตกแล้วก็เรียกได้ว่าคุ้มค่ากับความเหนื่อย อยู่ที่ตำบลแม่ฮี้ เป็นบ่อน้ำพุร้อนธรรมชาติไหลมาจากใต้ดิน มีไอน้ำร้อนปกคลุมพื้นที่ จากที่จอดรถต้องเดินเท้าต่อไปอีกเป็นระยะทาง 300ม. เลียบเลาะไปตามธารน้ำร้อนที่ไหลมาจากบ่อ ในบางช่วงเป็นแอ่งน้ำสามารถลงแช่น้ำได้ และรอบๆเป็นป่าไม้สักที่สมบูรณ์มาก

หมู่บ้านกะเหรี่ยงแม่ปิง
หมู่บ้านกะเหรี่ยงแม่ปิง

หมู่บ้านกะเหรี่ยงแม่ปิง

หมู่บ้านกะเหรี่ยงแม่ปิงตั้งอยู่ห่างจากอำเภอปายประมาณ 13 กิโลเมตร นับเป็นหมู่บ้านที่ได้พัฒนามากที่สุดในบรรดาหมู่บ้านใกล้เคียง แต่ชาวบ้านส่วนใหญ่ก็ยังคงรักษาเอกลักษณะและขนบธรรมเนียมประเพณีดังเดิมเอาไว้อย่างดี สำหรับการเดินทางนักท่องเที่ยวควรใช้ทางหลวง 1095 (ปาย-แม่มาลัย) ถึงแยกซ้ายบริเวณหลักกิโลที่ 86 เข้าถนนรพช. บ้านห้วยแก้ว บ้านแม่ปิง ระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร สุดทางจะพบศูนย์ศิลปาชีพ

ศูนย์ศิลปาชีพกะเหรียงแม่ปิงเปิดขึ้นเพื่อให้ชาวกระเหรี่ยงได้นำสินค้าทำมือออกมาขายเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวอีกทางหนึ่ง สินค้ายอดนิยมคือผ้าทอที่มีสีสันสดสวยและมีลวดลายที่สวยงาม โดยผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ใช้การย้อมสีแบบธรรมชาติและเครื่องทอแบบเก่าแก่ งานแต่ละชิ้นจึงออกมาประณีตและละเอียดอ่อน ถูกใจผู้มาชมจนต้องซื้อติดไม้ติดมือกลับไปเป็นที่ระลึกอยู่เสมอ

ห้วยจอกหลวง
ห้วยจอกหลวง

ห้วยจอกหลวง

ห้วยจอกหลวง เป็นแหล่งอนุรักษ์ต้นน้ำห้วยจอกหลวงอยู่บริเวณป่าแม่ยะ ตำบลแม่ฮี้ มีการปลูกดอกไม้เมืองหนาวหลายชนิดและออกดอกในฤดูหนาวตั้งอยู่บนภูเขาและมีทิวทัศน์สวยงามมากอยู่ห่างจากอำเภอปายประมาณ 43 กิโลเมตร ฤดูที่เหมาะสมแก่การท่องเที่ยวคือ ฤดูหนาว

ถนนคนเดินปาย
ถนนคนเดินปาย

ถนนคนเดินปาย

นอกจากนี้ ก็ยังมีถนนคนเดิน เป็นการปิดถนนและมีการเปิดร้านขายของทั้งของฝาก ของกิน และร้านขายของที่ระลึกในตัวเทศบาลปายด้วยค่ะ เริ่มจากเวลาประมาณ 6 โมงเย็นเรื่อยไปจนเกือบเที่ยงคืน ตั้งแต่แยกด้านข้างของที่ว่าการอำเภอ ยาวเข้าไปแล้วแยกออกเป็น 2 ทาง ทางหนึ่งเดินไปจนถึงลำน้ำ

ผู้คนนิยมออกมาหาซื้อของที่ระลึกและอาหารการกินแบบชาวเหนือ เช่นขนมจีนน้ำเงี้ยว กาแฟ รวมทั้งนั่งฟังเพลงที่บรรเลงกันในร้าน เนื่องจากอากาศเย็นสบายเหมาะกับการเลือกซื้อของ ถนนคนเดินปายยังมีการแสดงของเด็กนักเรียนให้ชมอีกด้วย

ซึ่งถนนคนเดินปายจะมีช่วงประมาณกลางเดือน ตุลาคม ถึง มกราคม ค่ะ

อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง
อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง

อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง
 

สถานที่เที่ยวแห่งนึงที่ไม่ควรพลาดหากผ่านมาจากเชียงใหม่(แม่ริม) คือ ห้วยน้ำดัง หรือ อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดังแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมอีกแห่งหนึ่ง สำหรับผู้ที่เดินทางจากเชียงใหม่ไปปาย ก่อนถึงปายนักท่องเที่ยวไม่พลาดที่จะแวะเข้าไปสัมผัสบรรยากาศ การเดินทางจากจังหวัดเชียงใหม่ ตามทางหลวงหมายเลข 107 (เชียงใหม่ - ฝาง) แล้วเลี้ยวซ้ายตรงสามแยกตลาดแม่มาลัย จากนั้นไปตามทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1095 (แม่มาลัย - ปาย) พอถึงหลักกิโลเมตรที่ 65 -66 ให้เลี้ยวขวา เดินทางต่อไปอีก 6 กม. ก็จะถึงที่ทำการอุทยานแห่งชาติ ที่นี่มีทรัพยากรที่สมบูรณ์คล้ายเป็นของขวัญที่ธรรมชาติทักถอไว้ให้

- จุดชมวิวบริเวณห้วยน้ำดังหรือที่รู้จักกัน ดอยกิ่วลม ตั้งอยู่ที่ตำบลกึ้ดช้าง อำเภอแม่แตง เป็นที่ตั้งของหน่วยพัฒนาต้นน้ำที่ 2 (ห้วยน้ำดัง) เป็นจุดชมวิวที่สวยงามและมีชื่อเสียงมาก นักท่องเที่ยวจะได้ชมทะเลหมอกที่สวยงามยามอรุณรุ่ง สามารถเห็นพระอาทิตย์ขึ้นผ่านไอหมอก ซึ่งงดงามมาก

- จุดชมวิวดอยช้าง อยู่ทางเหนือของห้วยน้ำดัง เป็นจุดที่สามารถมองเห็นสภาพธรรมชาติของทิวเขาอันสลับซับซ้อน และทะเลหมอกในยามเช้าตรู่

- น้ำตกห้วยน้ำดัง เป็นน้ำตกที่เกิดจากลำห้วยน้ำดัง มีโขดหินมากมาย มีความสูงประมาณ 50 เมตร กว้าง 10 เมตร เป็นน้ำตกที่สวยงามมากอีกแห่งหนึ่ง

นอกเหนือจากจุดชมวิว ยังมีน้ำพุร้อนโป่งเดือด และเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติโป่งเดือด ภายในอุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดังมีบ้านพักรับรอง จัดเตรียมไว้สองจุด คือบริเวณที่ทำการอุทยานแห่งชาติ และบริเวณโป่งเดือด พร้อมที่อาบน้ำแร่ให้ชำระล้างร่างกายคลายอ่อนล้า หากใครที่ต้องการใกล้ชิดธรรมชาติ ก็สามารถกางเต้นท์นอนได้ในสถานที่จัดไว้ให้ มีทั้งเต้นท์และเครื่องนอนไม่เสียเวลาแบกมาจากบ้านด้วย สำหรับใครที่ไม่อยากพักที่ห้วยน้ำดังแต่อยากแวะไปเที่ยว มานอนที่ปายก็ไม่ไกลห้วยน้ำดังเท่าไหร่

http://variety.teenee.com/foodforbrain/img4/101064.jpgกิจกรรมแนะนำยามเที่ยวปาย

ล่องแก่งแม่น้ำปาย
แม่น้ำปายมีต้นกำเนิดมาจากเทือกเขาถนนธงชัยและเทือกเขาแดนลาว โดยจะไหลผ่าน 3 อำเภอก่อนจะไหลลงสู่แม่น้ำสาละวิน โดยจะไหลผ่านอำเภอปาย อำเภอปางมะผ้าและอำเภอเมือง ทิวทัศน์สองข้างทางตลอดแม่น้ำมีความงดงามและเป็นธรรมชาติ การล่องแก่งในแม่น้ำปายนั้นมีความยากของการล่องแก่งตั้งแต่ระดับ 1 ไปจนถึงระดับ 4 ครับ (ในช่วงหน้าฝนอาจจะถึงระดับ 5) ผู้ที่ไปล่องแก่งจะได้สัมผัสกับธรรมชาติและความสนุกสนาน ตลอดการล่องแก่ง จะมีกิจกรรมอื่นๆที่นิยมทำกัน เช่น การเล่นน้ำตก การกระโดดหน้าผา หรือการแช่ตัวในบ่อโคลน ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการไปล่องแก่ง คือ เดือนมืถุนายน-เดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี

ล่องแพยาง
แม่น้ำปายเป็นแม่น้ำที่มีเกาะแก่งและมีธรรมชาติงดงามมาก กิจกรรมที่ไม่ควรพลาดก็คือ การล่องแพยางไปตามแม่น้ำปาย การล่องแพยางมักจะมีการจัดโปรแกรมเป็น 1 วันหรือ 2 วัน โดยการล่องแก่งจะเริ่มต้นจาก อำเภอปางมะผ้าและจะมาสิ้นสุดบริเวณอุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์ ระหว่างที่ล่องแพยางจะมีกิจกรรมให้ท่านได้ทำมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการตั้งแค้มป์ในป่า การแช่โคลนจากบ่อน้ำพุร้อน ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการไปล่องแพยาง คือ เดือนมืถุนายน-เดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี เนื่องจากช่วงเวลาอื่นน้ำจะน้อยทำให้ไม่สามารถล่องแพยางได้


ขี่ช้าง ชมธรรมชาติ
เป็นกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวนิยมทำเป็นการท่องเที่ยวในเชิงอนุรักษ์โดยการขี่ช้างก็จะมีเส้นทางพาเราสัมผัสกับธรรมชาติที่สวยงาม การนั่งช้างจะคิดค่าบริการเป็นชั่วโมงครับ ประมาณชั่วโมงละ 500 บาท สามารถนั่งได้ 2 คนต่อช้าง 1 เชือก


ขี่จักรยาน
การขี่จักรยานจะขี่ในเส้นทาง เชียงใหม่-แม่มาลัย-ปาย  เส้นทางที่จะปั่นจักรยานมีความคดเคี้ยว และจะต้องลัดเลาะไปตามหุบเขา จึงเป็นเส้นทางที่มีความท้าทายกับคนที่ชอบปั่นจักรยานมาก โดยธรรมชาติสองข้างทางของเส้นทางก็มีพืชพรรณ และธรรมชาติที่สวยงาม ที่สำคัญควรจะแวะไปชมความสวยงามของทะเลหมอกที่ห้วยน้ำดัง สำหรับจักรยานสามารถหาเช่าได้ที่อำเภอปายได้เลยครับ การปั่นจักรยานที่ปายเป็นกิจกรรมที่น่าส่งเสริม นอกจากจะประหยัดพลังงานยังช่วยให้เกิดผลดีต่อสุขภาพของผู้ปั่นอีกด้วย


กิน นอน เที่ยว
มีนักท่องเที่ยวหลายคนเช่นกันที่นิยมมาพักผ่อนแบบเรื่อยเปื่อยในปาย เพราะด้วยความที่ปายเป็นเมืองที่มีความเป็นธรรมชาติสูง จึงมีนักท่องเที่ยวที่ต้องการความสงบ มานอนพักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติ พอตื่นนอนก็หาของกิน ซึ่งที่ปายแห่งนี้มีของกินอร่อยเยอะแยะมากมาย ไม่ว่าจะเป็น อาหารหลัก ร้านขนม ร้านไอติม ร้านกาแฟ ฯลฯ หลังจากอิ่มท้องก็อาจจะเช่ารถมอเตอร์ไซต์ขับรถเล่นหรือแวะเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ

http://variety.teenee.com/foodforbrain/img4/101065.jpgการเดินทาง

รถตู้โดยสาร


วิธีนี้ดูเหมือนว่าจะได้รับความนิยมมากที่สุด ขอแนะนำ aYa Service
ปาย-โทร. 053-699888 , เชียงใหม่-โทร. 053-247889
ราคา 150 บาท ต่อคนต่อเที่ยว รับส่งถึงโรงแรม มีรถออกทุกชั่วโมงในเวลากลางวันตั้งแต่ 9.00 น.

รถโดยสารประจำทาง
จากกรุงเทพฯ
- มีรถโดยสารประจำทางปรับอากาศของบริษัทเอกชน ออกจากสถานีขนส่งสายเหนือหมอชิต 2 ถนนกำแพงเพชร ทุกวันๆละ 1 เที่ยว
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริษัทเมืองเหนือยานยนต์โทร. 0 2936 3587-8

จากเชียงใหม่
- มีรถโดยสารประจำทางทั้งธรรมดาและปรับอากาศ วิ่งบริการ 2 เส้นทาง คือ
1. สายเชียงใหม่-แม่สะเรียง-แม่ฮ่องสอน มีบริการวันละหลายเที่ยว ตั้งแต่เวลา (ทางหลวงหมายเลข 108) 06.30-21.00 น. ใช้เวลาเดินทางถึงอำเภอ แม่สะเรียง 4 ชั่วโมง ถึงแม่ฮ่องสอน 8 ชั่วโมง
2. สายเชียงใหม่-ปาย-แม่ฮ่องสอน มีบริการวันละหลายเที่ยว ตั้งแต่เวลา (ทางหลวงหมายเลข 107 และ 1095) 07.00-12.30 น. ใช้เวลาในการเดินทาง ประมาณ 6 ชั่วโมง (เชียงใหม่ ถึง แม่ฮ่องสอน)
รายละเอียดติดต่อบริษัทเปรมประชาขนส่ง จำกัด โทร. 0 5361 1318

เครื่องบิน

SGA เครือ นกแอร์ บิน ไปกลับ เชียงใหม่ - ปาย , เชียงใหม่ - ปาย ทุกวัน วันละ 2 รอบ เพียง 30 นาที มีแค่ 12 ที่นั่ง
โทร.02-6646099 หรือที่เว็บไซต์ www.sga.co.th

บนเครื่องยามเครื่องจะล่อนลง คุณจะได้ชมวิวทุ่งนาและขุนเขาจากมุมสูง หาชมที่ไหนไม่ได้แน่ ได้ภาพประทับใจไปอีกแบบ

ขอขอบคุณเจ้าของภาพ เจ้าของบทความค่ะ