The Kingdom of Thailand

The Kingdom of ThailandThe Kingdom of Thailand
Thailand, also called the Land of Smiles, is the most popular tourist destination in South-East Asia due to its wealth of natural beauty, culture and history, gorgeous islands and beaches and the mouth-watering food. In the North you will find breathtaking mountain ranges with waterfalls and fast flowing rivers for trekking and rafting, ethnic tribal groups with unique customs and clothing and people famous for their courtesy and hospitality. The North-East, or Isan, is one of the country’s most intriguing destination with many Stone Age and Bronze Age dwellings and artifacts, and several significant temples and national parks. The Central plains and the East Coast are dotted with national parks, seaside resorts and islands.

Saturday, January 1, 2011

มุกงามแม่น้ำโขง มุกเม็ดงามแห่งแดนอีสาน

http://www.bloggang.com/data/a/angelonia17/picture/1286854443.gif
ภายหลังจากยกฐานะตัวเองจากเมืองชายแดนเป็นประตูสู่อินโดจีน ทำให้จังหวัดมุกดาหารกลายเป็นมุกเม็ดงามแห่งแดนอีสานไปโดยปริยาย เส้นทางสายนี้เริ่มต้นจากสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่ 2 ข้ามฝั่งไปยังเมืองสะหวันนะเขตของลาวไปสิ้นสุดที่เมืองลาวบาวของเวียดนาม ซึ่งใกล้กับเมืองเว้ ดานัง และฮอยอัน เมืองมุกไม่ได้เป็นเพียงประตูสู่อินโดจีนเท่านั้น ยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจกระจายตัวอยู่ทั่วทั้งจังหวัด ไม่ว่าจะเป็นกลิ่นอายตะวันตกที่ถูกผสมผสานเข้ากับสถาปัตยกรรมท้องถิ่น ตลอดจนงานศิลปะที่สรรค์สร้างขึ้นด้วยฝีมือของธรรมชาติ
เราเริ่มต้นเที่ยวเมืองมุกที่หอแก้วมุกดาหารเป็นแห่งแรก สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสครองราชย์ครบ 50 ปี ด้วยความสูงของหอแห่งนี้เราจึงสามารถชมวิวของเมืองมุกได้ไกลสุดลูกหูลูกตา เอกลักษณ์ของหอแก้วฯ แห่งนี้ยังอยู่ที่โดมด้านบน เรียกว่า แก้วมุกดา เป็นจุดสูงของหอแก้วฯ สามารถเดินขึ้นไปเพื่อนมัสการพระพุทธรูปนวมิ่งมงคลมุกดาหาร พระพุทธรูปปางมารวิชัยเนื้อเงินบริสุทธิ์ หนึ่งในพระศักดิ์สิทธิ์ของเมืองมุก
จากนั้นเดินทางจากหอแก้วฯ เข้าสู่ถนนสำราญชายโขง ถนนเลียบริมน้ำโขง ซึ่งนับเป็นย่านที่สำคัญของเมือง ไม่ว่าจะเป็นวัด สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำเมือง ประวัติศาสตร์ ตลาดอินโดจีน และร้านอาหารที่มีเมนูเด็ดอย่างปลาน้ำโขง

เรือมอร์ริสเป็นอีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจในฐานะเรือที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานตั้งแต่สมัยที่ลาวตกอยู่ใต้การปกครองของฝรั่งเศส สมัยนั้นการขนส่งทางเรือนับว่าสะดวกรวดเร็วที่สุด ฝรั่งเศสจึงพยายามใช้เรือขนสินค้าผ่านลำน้ำโขง แต่เนื่องจากมีน้ำตกหลี่ผีขวางลำน้ำโขงอยู่ จึงต้องสร้างรางรถไฟเพื่อขนเรือจากหลวงพระบางผ่านมาเวียงจันทน์เข้าสู่สะหวันนะเขต โดยนำเรือมาทั้งหมด 2 ลำ คือมอร์ริสและมอร์ปาวี แต่มอร์ปาวีประสบเหตุชนหินโสโครกจมน้ำไป เหลือเพียงมอร์ริสที่ภายหลังกลายเป็นเรือนำเที่ยวลำน้ำโขง หลังจากหมดสภาพจนไม่เอื้อต่อการใช้งานก็ปลดระวางและจอดนิ่งๆ อยู่ริมตลิ่งของร้านอาหารแม่น้ำโขง รอคอยบอกเล่าเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ให้แก่นักท่องเที่ยวผู้มาเยือน

ลัดเลาะถนนสำราญชายโขงมาทางเหนือสู่ตลาดอินโดจีน คุณสามารถชอปปิงไปพร้อมๆ กับชมวิวน้ำโขง ตลาดแห่งนี้จะคึกคักเป็นพิเศษในช่วงวันเสาร์อาทิตย์และฤดูกาลท่องเที่ยว ที่นี่มีสินค้าจากประเทศเพื่อนบ้านในแถบอินโดจีนให้เลือกสารพัดชนิด ไม่ว่าจะเป็นขนมนมเนยตลอดจนเครื่องใช้ไฟฟ้าให้เลือกซื้อในราคาย่อมเยา
ใกล้กันเป็นวัดศรีมงคลใต้ วัดริมน้ำโขงซึ่งประดิษฐานพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองมุกดาหาร นามว่า พระเจ้าองค์หลวง ตามตำนานได้พบพระพุทธรูปสององค์เข้าโดยบังเอิญบริเวณใต้ต้นโพธิ์ จึงอัญเชิญพระพุทธรูปทั้งสององค์ไปประดิษฐานในวิหาร แต่ปรากฏว่าพระพุทธรูปองค์เล็กกลับหายไปจากวิหาร พบอีกครั้งก็ไปประดิษฐานอยู่ใต้ต้นโพธิ์ต้นเดิมในลักษณะจมหายลงไปในดินทั้งองค์ เหลือเพียงพระเมาลี จึงได้ขนานนามว่า พระหลุบเหล็ก ซึ่งแท่นบูชานี้ต่อมากลายเป็นศาลเจ้าแม่สองนางพี่น้อง
http://www.bloggang.com/data/a/angelonia17/picture/1286854788.gif

ส่วนพระพุทธรูปองค์ใหญ่หรือพระเจ้าองค์หลวงยังคงอยู่ภายในวิหารจนถึงปัจจุบัน

จากเทศบาลเมืองเรามุ่งหน้าไปทางเหนือที่อำเภอหว้านใหญ่ ความน่าสนใจอยู่ที่วัดมโนภิรมย์ วิหารสร้างตามแบบสถาปัตยกรรมล้านช้าง ลักษณะพิเศษนี้แสดงผ่านเสาที่รองรับจั่วแต่ละต้นซึ่งสร้างเป็นกลีบบัวไว้ที่หัวเสา หน้าจั่วแกะสลักด้วยไม้ ภายในวิหารเก็บรักษาพระพุทธรูปสำคัญ
http://www.bloggang.com/data/a/angelonia17/picture/1286855573.jpg
เลยขึ้นมาไม่ไกลเป็นวัดศรีมหาโพธิ์ วัดนี้เด่นทั้งศิลปะอีสานแท้และศิลปะตามอย่างตะวันตก สิมหรือโบสถ์ของวัดแสดงความโดดเด่นตามแบบอีสาน ภายในประดิษฐานพระประธานฝังลงในผนังที่เจาะไว้เกือบพอดีองค์พระ ท่ามกลางความงดงามของจิตรกรรมฝาผนังหรือฮูปแต้มเรื่องพระเวสสันดรชาดก สำหรับศิลปะแบบฝรั่งอยู่ที่ตัวตึกที่สร้างสไตล์โคโลเนียลสองชั้น ซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากฝรั่งเศสสมัยที่เคยเข้ามาครอบครองลาว

และเมื่อเข้าสู่บ้านสองคอน เราก็ต้องประหลาดใจกับโบสถ์คริสต์ขนาดยักษ์ของวัดสองคอน วัดคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกที่เต็มไปด้วยเรื่องราวของความปวดร้าวทางศาสนากับการเมืองในสมัยนั้น เนื่องจากกระแสต่อต้านฝรั่งเศสที่รุนแรง ประกอบกับวัดแห่งนี้สร้างโดยชาวฝรั่งเศส ทำให้ผู้ที่มีจิตศรัทธาต้องสังเวยชีวิตเพื่อปกป้องศาสนาอันเป็นที่รัก ผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์ครั้งนั้นจึงได้รับการยกย่องเป็นมรณสักขี

ใกล้กันกับวัดสองคอนเป็นแก่งกะเบา แก่งหินและหาดทราย แหล่งพักตากอากาศของคนเมืองมุก ใครแวะมาที่นี่แนะนำให้ชิมหมูหันเมนูเด็ดของแก่งกะเบา จิ้มกับน้ำจิ้มแจ่ว กินคู่กับอาหารอีสานรสแซบ ถ้าไม่ได้กินเมนูนี้เรียกว่ามาไม่ถึงแก่งกะเบา

อีกด้านหนึ่งที่น่าสนใจอยู่ทางใต้ในเขตอำเภอเมือง ที่นี่ไม่ได้เป็นเพียงงานศิลปะที่ธรรมชาติสรรค์สร้างขึ้นมาภูผาเทิบยังเป็นจุดขายทางการท่องเที่ยวให้กับประเทศไทยมาตั้งแต่สมัยอะเมซิ่งไทยแลนด์ จุดเด่นก็คือกลุ่มหินเทิบ ซึ่งเป็นเสาหินทรายขนาดยักษ์ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก ถูกแสงแดด น้ำ ฝน และลมกัดเซาะนานนับร้อยล้านปีจนกลายเป็นประติมากรรมทางธรรมชาติที่มีรูปทรงสวยแปลกตาตามแต่ที่ใจใครจะจินตนาการเอาว่าหินเทิบเหล่านั้นเป็นหินรูปอะไร

จากองค์ประกอบที่เล่าสู่กันฟัง ไม่ว่าจะเป็นความงามทางธรรมชาติ วัฒนธรรม กลิ่นอายของวัฒนธรรมผสม (ไทย ลาว และฝรั่งเศส) วัดวาอาราม ตลอดจนโบสถ์คริสต์ เราคงปฏิเสธได้ยากว่าเมืองมุกไม่ใช่มุกงามแม่น้ำโขงไม่เพียงเฉพาะความงดงามภายนอกที่เราสัมผัสได้ด้วยตาเปล่า แต่หากสัมผัสด้วยใจก็รู้ซึ้งถึงความงดงามภายในของเมืองมุกได้เช่นกัน

http://www.bloggang.com/data/angelonia17/picture/1286855859.gifhttp://www.bloggang.com/data/angelonia17/picture/1286856018.gif

http://www.bloggang.com/data/angelonia17/picture/1286856232.jpghttp://www.bloggang.com/data/angelonia17/picture/1286856523.gif

http://www.bloggang.com/data/angelonia17/picture/1286856856.gif
http://www.bloggang.com/data/angelonia17/picture/1286857111.gifhttp://www.bloggang.com/data/angelonia17/picture/1286857232.gif

http://www.bloggang.com/data/angelonia17/picture/1286857391.gifhttp://www.bloggang.com/data/angelonia17/picture/1286857486.gif

http://www.bloggang.com/data/angelonia17/picture/1286857567.gif
 
ที่มา : Gourmet & Cuisine ฉบับที่ 120 ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2553
รายชื่อโรงแรม ราคา
โรงแรม พลอย พาเลซ
40 ถ.พิทักษ์พนมเขต ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000
พื้นที่ เมืองมุกดาหาร      ความคิดเห็นผู้เข้าพัก :    (0 จาก 5)
ราคาเริ่มต้น : 1,058 บาท
โรงแรม มุกดาหารแกรนด์
78 ถนนสองนางสถิตย์ อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000
พื้นที่ เมืองมุกดาหาร     ความคิดเห็นผู้เข้าพัก :    (0 จาก 5)
ราคาเริ่มต้น : 1,075 บาท
โรงแรม เคียงพิมาน แอนด์ สปา
26 ถ.ดำรงค์มุกดา ต.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000
พื้นที่ เมืองมุกดาหาร     ความคิดเห็นผู้เข้าพัก :    (0 จาก 5)
ราคาเริ่มต้น : 873 บาท


ขอขอบคุณเจ้าของภาพ เจ้าของบทความ และผู้ที่ส่งต่อเมลนี้มาให้  ทุกท่านค่ะ